Vítejte na stránkách obce Obec Val.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

GDPR

Dne 25. května 2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. (dále jen „GDPR“) Obec VAL dále jen „obec“ jako správce a zpracovatel osobních údajů zpracovává osobní údaje na základě samostatné a přenesené působnosti, ve většině případů z důvodu uložené zákonné povinnosti.


Na obec je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

datové schránky ID DS y3aapqq

emailem na adrese ou.val@val.cz

poštou na adrese Val 26, 518 01 Dobruška.


Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na obec VAL obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na obec obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Obce jsou na základě čl. 37 GDPR povinny jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.


Jmenovaným pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO):

Ing. Eva Linhartová

tel. 720 396 559

www www.poverenkyne.cz

email: linhartova@poverenkyne.cz

publikováno: 29. 8. 2020 17:40, Jan Mácha

Novinky z úřadu

  • Patrik Moravec
  • 82
FÚ - výjezdy zaměstnanců - Dobruška

FÚ - výjezdy zaměstnanců - Dobruška

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Územní pracoviště v Rychnově nad Kněžnou pro vás v období podávání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2024 pořádá výjezdy svých zaměstnanců do obcí na pomoc s vyplněním a podáním daňových přiznání.

Úřad