Vítejte na stránkách obce Obec Val.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Euroregion GlacensisRegionální sdružení Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis a Sdružení měst Kladské oblasti, dále nazýváná stranami, podporujíce ideu transhraniční spolupráce, podporujíce ideu evropské jednoty, ve snaze o rozvoj přátelských a vzájemně výhodných kontaktů mezi Českou republikou a Polskou republikou, pečujíce o zachování společného kulturního dědictví pohraničních území a současně berouce v úvahu ustanovení "Evropské rámcové úmluvy o spolupráci přesahující hranice mezi územními celky a orgány", přijaté Radou Evropy v Madridu 21. května 1980 se rozhodly vytvořit.

Podpisem smlouvy o vytvoření společného Euroregionu Glacensis, uzavřené mezi sdružením měst a obcí Pomezí Čech, Moravy a Kladska na české straně a Sdružením obcí Kladské oblasti na polské straně, bylo završeno několikaleté úsilí o rozvoj vzájemné přeshraniční spolupráce na obou stranách hranice. Byl tak položen základní kámen vzniku největšího a současně nejstaršího česko-polského euroregionu.

"Regionální sdružení Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis a Sdružení měst Kladské oblasti, dále nazývaná stranami, podporujíce ideu transhraniční spolupráce, podporujíce ideu evropské jednoty, ve snaze o rozvoj přátelských a vzájemně výhodných kontaktů mezi Českou republikou a Polskou republikou, pečujíce o zachování společného kulturního dědictví pohraničních území a současně berouce v úvahu ustanovení Evropské rámcové úmluvy o spolupráci přesahující hranice mezi územními celky a orgány, přijaté Radou Evropy v Madridu 21. května 1980, se rozhodly vytvořit Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis."

Definice euroregionů


Euroregiony jsou nadnárodním typem svazků či sdružení obcí a měst. Cílem euroregionu - mezinárodního sdružení měst a obcí je především podpora a realizace projektů odrážejících všechny formy spolupráce mezi smluvními stranami. Hlavním motivem sdružených měst a obcí, které jsou zde zastoupeny svými místními představiteli veřejné správy, je odstraňování nerovností mezi regiony na obou stranách hranice, vedoucí k postupnému vyrovnávání ekonomického i sociálního rozvoje. Spolupráce přesahující hranice napomáhá zmírňovat nevýhody, které s sebou hranice v území nesou. Překonává národní okrajové polohy pohraničních oblastí a zlepšuje životní podmínky obyvatelstva zde žijícího.


Má zasahovat do všech kulturních, sociálních, hospodářských a infrastrukturních oblastí života občanů. Euroregion Glacensis je nadnárodní dobrovolné zájmové sdružení měst a obcí a dalších právnických osob na území okresů Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Chrudim, Pardubice, Hradec Králové a Jičín na české straně a sdružení měst a obcí okresů Kłodzko, Ząbkowice a Dzierżoniow na polské straně. Jeho hlavním úkolem je podpora česko-polské přeshraniční spolupráce a rozvoje příhraničního území, která jsou spjata úzkými geografickými a historicko-politickými vazbami. Euroregion byl založen podpisem smlouvy o vytvoření česko-polského Euroregionu Glacensis 5.12.1996 v Hradci Králové.


Sídlo sdružení je v Rychnově n. K., kde také působí sekretariát české části Euroregionu. Sídlem polského sdružení a tím i sekretariátu polské části Euroregionu Glacensis je Kłodzko. V současnosti má česká část 65 členských měst a obcí, 11 okresů. Euroregion leží na území 3 krajů, Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého. Toto území má rozlohu 1 726 km2 a na jeho území žije celkem 1 050 245 obyvatel, z toho 508 002 je počet obyvatel členských měst.


Z tohoto pohledu je Euroregion Glacensis největším česko-polským euroregionem s nejdelší společnou hranicí. Slavnostní podpis smlouvy o vytvoření EURG v Hradci Králové 5.12. 1996

Hlavní cíle sdružení


Rozvoj spolupráce obou částí Euroregionu na základě Evropské charty přeshraničních regionů.
Koordinace v podobě doporučení a námětů hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje dotčeného území a jejich vzájemnost k programům, které připravují a realizují příslušné orgány příhraničního regionu v Polské republice a České republice. Podpora rozvoje zejména v těchto oblastech činnosti:

 • územní plánování
 • spolupráce v oblasti hospodářství a obchodu
 • zachování a zlepšování životního prostředí
 • výstavba a přizpůsobení infrastruktur přesahující státní hranice
 • spolupráce při předcházení vzniku, průběhu a odstraňování důsledků přírodních katastrof a živelných pohrom
 • rozvoj turistiky a zřizování nových hraničních přechodů
 • spolupráce v oblasti školství, kultury a sportu
 • spolupráce v humanitární a sociální oblasti

Trvalým úkolem Euroregionu Glacensis zůstává překonávání předsudků a bariér vytvořených v minulém období a napomáhání integraci na principech subsidiarity v rámci procesu Evropské integrace ČR a PR, navrácení funkce státní hranice nejen jako konce suverénního území státu, ale zejména jako mostu pro setkávání a spolupůsobení dvou národů, které využívají toto specifické geografické položení k zajištění dynamického rozvoje a současně k vytvoření společných trvalých prvků přátelského soužití obou národů. Touto svou úlohou se Euroregion Glacensis stává zkouškou na společné cestě do euroatlantických struktur a součástí každodenního života.


Území

Členy české části Euroregionu jsou města a obce okresů Trutnov, Náchod, Rychnov n. K., Ústí n. O., Svitavy, Chrudim, Pardubice, Hradec Králové, Jičín a části okresů Šumperk a Jeseník. Euroregion se nachází ve správním území Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého kraje. Kraje Královéhradecký a Pardubický jsou součástí regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod, Olomoucký kraj je součástí regionu NUTS II Střední Morava.


publikováno: 7. 12. 2023 17:15, OI admin

Novinky z obce

 • začíná v - končí v
 • Přírodní divadlo Val
Divadelní pohoda - Kdopak to zvoní?

Divadelní pohoda - Kdopak to zvoní?

Máte zájem vidět aktuální inscenaci ochotnických herců z Dobrušky?

Pak se na Vás těšíme v neděli od 14h v Přírodním divadle ve Valu! 

Obec
Volný čas
 • začíná v - končí v
 • Přírodní divadlo Val
Divadelní pohoda - Nejen sůl nad zlato

Divadelní pohoda - Nejen sůl nad zlato

Pokračujeme v neděli 16.6.2024, zase ve dvě (!), a to v areálu Přírodního divadla Val. Těšíme se na vás!

Obec
Volný čas
 • začíná v - končí v
 • Přírodní divadlo Val
doVALfest

doVALfest

Malý rodinný festival volného času v přírodním divadle ve Valu u Dobrušky.

Workshopy, hudba, divadlo, program pro děti, dobré jídlo, dobré pití, pohodová atmosféra...prostě NO STRES DAY ?

Obec
Volný čas
 • začíná v - končí v
 • Přírodní divadlo Val
Čarodějnice v přírodním divadle

Čarodějnice v přírodním divadle

Přijďte si společně užít poslední dubnový den. 

Hasiči
Obec
Volný čas