Vítejte na stránkách obce Obec Val.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

SDH Val

Vedení sboru:

Starosta sboru: Lukáš Hrubý

Velitel sboru: Josef Moravec

Tel.: 737 639 052, e-mail: luco.hr@seznam.cz


Fotogalerie SDH Val k nahlédnutí: http://hasici-val.rajce.idnes.cz/

Z historie valského sboru:

S povolením místrodržitelství země české dne 11. ledna roku 1894 bylo povoleno zřídit ve zdejší obci "Sbor dobrovolných hasičů". V jeho řady vstoupili ti, kteří byli ochotni pomáhat svým spoluobčanům nejen při požárech a živelných pohromách, ale i ve všedním životě.

Bližnímu k ochraně, vlasti k oslavě!

Sbor při založení čítal 41 členů. Prvním starostou sboru se dne 11. února 1894 stal pan Jan Moravec a velitelem pan Antonín Hrnčíř. Současně se založením sboru byla zakoupena stříkačka "koňka" na úvěr za 600 zlatých. Ještě týž rok byla nově postavena hasičská kolna a 7. července odevzdána sboru. Sbor v následujících letech zasahoval u několika požárů, a to nejen v naší obci, ale také v nejbližším okolí.

Mimo požáry se však sbory v té době nazývané „župy“ účastnily pravidelně jednou do roka cvičení.  Při těchto cvičeních vždy k hasičům zajímavě promlouval zdejší učitel Josef Holanec, který byl roku 1909 zvolen starostou sboru. Ještě týž rok byl z jeho podnětu založen Spořitelní a záložní spolek ve Valu. Mimo cvičení zastával sbor v naší obci i kulturní činnost. Každoročně pořádal ples v místní hospodě, který se vždy těšil hojné účasti. Společně s Besedou pak pořádal divadelní představení.

Významným, ale smutným mezníkem hasičů z Valu se stala první světové válka. V mobilizaci odešli kromě čtyř všichni činní hasiči, z nichž jedenáct se už bohužel nevrátilo.

„ Čest jejich památce!“

Hasičský sbor na jejich počest postavil památník 14 padlých ve světové válce. Slavnostně byl odhalen 15. srpna 1924.

Dne 15. března roku 1939 nastala těžká doba německé okupace. Tento rok byla sborem zakoupena motorová stříkačka od firmy Smekal ze Slatiňan za 31 000,-Kč. Následujícím válečným obdobím se činnost sboru omezila pouze na cvičení a výjezdy k požárům. Plesy, valné hromady a volby byly v těchto letech zakázány.  V roce 1940 se zahájila stavba požární nádrže na Dolech. V tomto válečném období byly nařízeny noční hlídky o třech mužích. Podle nařízení byl veškerý majetek sboru předán obci.

Po válce proběhly volby. V roce 1946 se v Dobrušce konala velkolepá hasičská slavnost. Tento rok se dohodly valské spolky na společné kulturní činnosti a pořádání společných akcí. Rozhodlo se o společném konání plesu hasičů a Sokola. V následujících letech se místní sbor společně s občany podílel na zvelebení obce, hlavně na výstavbě zázemí divadla.  Výstavba nové požární zbrojnice se stále protahuje. V roce 1958 byla zahájena výstavba požární nádrže u čp. 26 a za pomoci vojenské posádky z Dobrušky byla dokončena až v roce 1960. Výstavba nové zbrojnice u čp. 26 byla zahájena v roce 1977, ta se protáhla až do roku 1981, úplného dokončení se však nedočkala dodnes.

Přijetím nového zákona o požární ochraně v roce 1958 se postupně zakládají požární zbrojnice s profesionálními hasiči. V roce 1967 vzniká první Škola požární ochrany ve Frýdku-Místku. Významnými změnami prošla profesionální požární ochrana v posledních čtyřiceti letech. Počátkem 70. let se začal měnit podíl zásahové činnosti jednotek požární ochrany ze zásahů u požárů ve prospěch technických zásahů. V současnosti tak většinu činnosti hasičů tvoří vedle samotných požárů také zásahy u dopravních nehod, při živelných pohromách či zásahy pomocného charakteru jako odstraňování nejrůznějších překážek, vyprošťování osob apod.

Starostové, velitelé, jednatelé SDH

Starostové sboru:

1894Jan Moravec  čp.69
1899Josef Hrnčířčp.15
1909Josef Holanecčp.14
1918Jan Moravecčp.69
1930Jan Moravecčp.24 (do r. 1941)
1945Josef Dusílekčp.44
1945Jan Moravec st.čp.24 (čestný starosta do r. 1948)
1951František Žďárskýčp.54

Josef Dusílekčp.44 (čestný starosta)
1970Celestýn Škodačp.47
1974Jan Marekčp.12
1975Václav Jarkovskýčp.72
1982Bohuslav Venclčp.80
1997Bohuslav Šolinčp.9

Lukáš Hrubýčp.86

Velitelé sboru


1894Antonín Hrnčířčp.18
1894Josef Smolačp.38
1897Jan Moravec ml.čp.24
1909Josef Marekčp.75
1911Josef Grulichčp.47
1914Jan Moravecčp.69
1918Karel Henclčp.10
1926Václav Moravecčp.69
1936Josef Dusílekčp.44
1940Jan Moravec ml.čp.24
1944Václav Jarkovský st.čp.72
1949Jaroslav Zdanovecčp.4
1950Jaroslav Moravecčp.11
1958Václav Jarkovský ml.čp.72
1966Josef Slavíkčp.79
1969Bohuslav Venclčp.80
1980Rudolf Čtvrtečkačp.69
1989Josef Klubrtčp.29
2002Lukáš Hrubýčp.86

Josef Moravecčp.41

Jednatelé sboru

1894Josef Holanecčp.14
1901Jan Moravecčp.24
1912Václav Hrnčířčp.18
1914Josef Holanecčp.14
1921Jan Michlčp.23
1925Josef Prázačp.42
1944Josef Dusílekčp.44
1945Josef Novákčp.37
1956Jan Hrubý ml.čp.22
1956Antonín Boščp.6
1961Jaroslav Moravec ml.čp.11
1965Václav Jarkovský ml.čp.72
1975Josef Zima ml.čp.20
2007Martina Řehákováčp.28
2015Josef Moravecčp.41
publikováno: 4. 12. 2023 15:09, Patrik Moravec

Novinky z obce

  • začíná v - končí v
  • Přírodní divadlo Val
Divadelní pohoda - Kdopak to zvoní?

Divadelní pohoda - Kdopak to zvoní?

Máte zájem vidět aktuální inscenaci ochotnických herců z Dobrušky?

Pak se na Vás těšíme v neděli od 14h v Přírodním divadle ve Valu! 

Obec
Volný čas
  • začíná v - končí v
  • Přírodní divadlo Val
Divadelní pohoda - Nejen sůl nad zlato

Divadelní pohoda - Nejen sůl nad zlato

Pokračujeme v neděli 16.6.2024, zase ve dvě (!), a to v areálu Přírodního divadla Val. Těšíme se na vás!

Obec
Volný čas
  • začíná v - končí v
  • Přírodní divadlo Val
doVALfest

doVALfest

Malý rodinný festival volného času v přírodním divadle ve Valu u Dobrušky.

Workshopy, hudba, divadlo, program pro děti, dobré jídlo, dobré pití, pohodová atmosféra...prostě NO STRES DAY ?

Obec
Volný čas
  • začíná v - končí v
  • Přírodní divadlo Val
Čarodějnice v přírodním divadle

Čarodějnice v přírodním divadle

Přijďte si společně užít poslední dubnový den. 

Hasiči
Obec
Volný čas